nl | fr | en | es | pl

Know-howProcesstabiliteit

 • keuze van het meest geschikte proces (biologie, fysico-chemie, membraantechnieken, voorzuivering)
 • ontwerp gebaseerd op labo- en piloottesten
 • ervaring

Bedrijfszekerheid

 • sleutel-op-de-deur realisatie
 • hoge technische standaard
 • robuuste processen

Bedrijfsvoering

 • logische opbouw van de installatie
 • eenvoudige maar complete sturing
 • integratie in bestaande infrastructuur

Lage werkingskosten

 • energieverbruik
 • slibproductie
 • onderhoud en manuren
 • verregaande automatisatie

Lage investeringskosten

 • proceskeuze
 • technische keuze
 • scherpe prijzen


Lab-schaal testen

 • Biodegradatie
    biologische afbreekbaarheid, haalbaarheid,...
 • Fysico-chemie
    rendement, slib-en chemicaliënkosten,...
 • Polishing
    ontkleuring, chemische fosforverwijdering,...
 • Filtratie
    zandfiltratie, zeven, filters,...
 • Oxydatie
    hypochloriet, peroxide, fenton,...
 • Adsorptie
    actief kool,...

Piloottesten

 • Biologie
    aeroob, anaeroob, nutriëntverwijdering,...
 • Membraan- en biomembraantechnieken
    micro-, ultra, nanofiltratie, omgekeerde osmose
 • Filtratie
    zandfilters, statische en roterende zeven, trilzeven,...

Procesondersteuning

 • online monitoring
 • advies
 • labotesten
 • analyses

Exploitatie

 • proces- en technische opvolging
 • onderhoud
 • optimalisatie

Optimalisatie bestaande installaties

Tijdelijke oplossingen

Renting en leasing

Revamping

BOOT projecten

contact | copyright Enprotech 2018 ©