nl | fr | en | es | pl
Referenties / Enprotech in de pers

Referenties

AQUARAMA 74 - Enprotech plaatst 4 anaerobe installaties

21-12-2016 - De bouw van anaerobe waterzuiveringsstations zit sterk in de lift bij Enprotech. De onderneming uit Rotselaar plaatste recent vier zo'n installaties, voornamelijk bij bedrijven uit de voedingsindustrie. Dergelijke WZI's bieden diverse interessante voordelen, zeker als ze worden gecombineerd met een aerobe installatie. Met een van de pas gerealiseerde projecten kaapte Enprotech zelfs een mooie onderscheiding weg.


top

Industry Award won by our client MUNTONS

6-7-2016 - We are proud to announce that our client MUNTONS (UK) was the winning company at the first ever global biogas awards in the category “Best food & drink industry” with their new AD installation built by Enprotech. Quote (press release) … Malted ingredients company Muntons were declared ‘Best food & drink industry AD project’, for their 499 kW AD plant which turns liquid waste into renewable energy for use on-site and digestate for its network of local growers. The judges praised the project’s commercial logic and technical and operational implementation, and were impressed by the fact that the AD plant has helped to cut 3,000 tanker movements per year and generates £650,000 per annum. …. Unquote


top

Groene energie : de drijvende kracht van 4 Enprotech-projecten

24-6-2013 - Enprotech is momenteel volop bezig met de uitvoering van vier projecten, die stuk voor stuk in het teken staan van groene energie die uit het afvalwater wordt bekomen. Bij alle projecten gaat het om aanpassingen en uitbreidingen van bestaande systemen, zodat de capaciteit van de opdrachtgever gevoelig kan worden verhoogd. De specialist uit Rotselaar, geroemd omwille van de uitgebreide expertise en het vermogen om kort op de bal te spelen, zal alle projecten normaal nog dit jaar kunnen afronden.


top

Hergebruik gezuiverd afvalwater : centrale thema bij vier Enprotech-projecten

18-6-2013 - “Bij het overgrote deel van de projecten die we tegenwoordig realiseren, gaat het om uitbreiding van bestaande installaties, nieuwbouw komt niet zo vaak meer voor,” verduidelijkt process & sales manager dr. ir. Rika Jenné.


top

Lagere waterfactuur, minder afvalwater

20-1-2013 - Om afvalwater te kunnen hergebruiken in het productieproces moet het de kwaliteit van drinkwater evenaren. In het verleden wogen de kosten voor deze filtering vaak niet op tegen de voordelen. Door de stijgende prijzen voor waterconsumptie en lozing van het afvalwater helt de balans in steeds meer gevallen over in het voordeel van waterhergebruik.


top

Hergebruik: een investering die veel denkwerk verdient

23-10-2012 - Waterhergebruik was een thema dat de voorbije jaren vaak nog in de taboesfeer verkeerde. Onder meer omwille van imagoredenen hadden veel zaakvoerders van productiebedrijven het er niet voor over om die stap te zetten. De almaar betere technologieën hebben ervoor gezorgd dat het onderwerp steeds beter bespreekbaar wordt, al heeft de potentiële investeerder telkens heel wat vragen over het hoe en waarom.


top

PepsiCo Veurne investeert met Enprotech in groene energie uit afval

15-5-2012 - PepsiCo is de tweede grootste speler wereldwijd in de voedingsector. Ze is actief in meer dan 200 landen, heeft 300 fabrieken en 3.000 distributiecentra, stelt 285.000 mensen te werk en draait een omzet van om en bij de 60 miljoen dollar. De BeLux markt is voor de groep erg belangrijk: er worden 13 A-merken verkocht, maar er is ook een aanzienlijke productie. Zo is de site in Zeebrugge een belangrijke fabrikant van de verse fruitsappen, terwijl de fabriek in Veurne instaat voor de productie van chips en zoute snacks.


top

Vergisting: trend of duurzame oplossing?

2-4-2012 - De ontdekking van het actiefslibsysteem dateert officieel van 1913, nu bijna honderd jaar geleden. Sindsdien heeft de wereld van de (industriële) afvalwaterzuivering een groot aantal technologieën zien ontstaan.


top

Waterzuivering in de zuivelproductie

10-5-2011 - Een investering zonder return, noodzakelijk om lozingsnormen te respecteren en de goede relatie met de controlerende overheidsinstanties te bewaren. Enprotech gaat ervoor om niet alleen kwalitatief hoogstaande installaties voor afvalwaterzuivering te bouwen, maar om de klant te overtuigen van de financiële meerwaarde van de juiste technologiekeuze en een goed ontworpen installatie voor afvalwaterzuivering.


top

Taminco kiest voor afvalwaterzuivering Enprotech

4-4-2011 - De uitbreiding van de bestaande afvalwaterinstallatie moest dan ook voldoen aan de nodige eisen in dat verband: bedrijfszekerheid door robuuste materialen, processtabiliteit door correcte dimensionering en flexibiliteit, logische opbouw en doordacht hergebruik van bestaande apparatuur, energiezuinigheid en beperking van chemicaliën, voorzieningen voor latere uitbreiding en snelle bouw met beperkte stilstand van de bestaande zuivering.
Daarom koos Taminco voor de uitbreiding van de afvalwaterzuiveringsinstallatie voor Enprotech.top

Enprotech draagt bij tot totaalconcept voor gft-verwerking

8-10-2010 - De productie van compost en biomassa blijft hierbij dezelfde als voorheen. De nieuwe productie van groene stroom en warmte leveren een extra bijdrage aan de beperking van de CO2 uitstoot door gft-verwerking. De Enprotech anaerobe BioActor vormt een essentieel onderdeel van deze wereldprimeur.


top

De groene kracht van gft

8-10-2010 - Een composteerlocatie van Attero in Venlo (Nederland) was onlangs het toneel van een uitbundige opening en viering van een nieuw totaalconcept voor de verwerking van gft.  De productie van compost en biomassa blijft hierbij dezelfde als voorheen.  De nieuwe productie van groene stroom en wamte levert een extra bijlage aan de beperking van de CO2 uitstoot door gft-verwerking.  De anaerobe BioActor vormt een essentieel onderdeel van deze wereldprimeur.


top

De membraanbioreactor, de kinderschoenen ontgroeid

1-3-2010 - Enprotech heeft de laatste jaren een aantal succesvolle MBR-projecten gerealiseerd en weet als geen ander hoe dergelijke installatie optimaal wordt bedreven. Naast enkele exploitatiecontracten wordt bij een aantal bedrijven ook nog het proces opgevolgd en het technisch onderhoud uitgevoerd. Deze contracten levert een schat aan informatie op die van pas komt bij het ontwerp van nieuwe installaties, een extra voordeel voor de klant.
De jarenlange ervaring in onderhoud en exploitatie maakt van Enprotech dan ook de geschikte partner om u te adviseren en bij te staan bij het bouwen en bedrijfsvoeren van uw (MBR-) installatie.top

Compostfabriek Venlo produceert groene energie

10-1-2010 - Bij de composteringsinstallatie van Attero op de locatie Venlo is met succes de warmtekrachtkoppelingsinstallatie in bedrijf genomen. De locatie is hiermee producent van groene energie geworden. De inbedrijfname van de WKK-installatie vormt het sluitstuk van het project Vergisten-Composteren-Venlo (VCV).
http://www.attero.nl/body.asp?parenttaal=nl&id=272&moduleitemid=296


top

Waterzuivering Holliday Pigments (Comines, Frankrijk) feestelijk geopend

2-11-2009 - Op donderdag 9 juli werd de waterzuivering van Holliday Pigments te Comines (Frankrijk) officieel in gebruik genomen. Dit ging gepaard met een feestelijke openingsdrink, waarop naast talrijke klanten, leveranciers en medewerkers van Holliday Pigments, ook de burgemeester van Comines aanwezig was.
Holliday Pigments is wereldleider in de productie van de pigmenten Ultramarine Blauw en Violet Mangaan. Vanuit de productie-eenheid in Comines wordt het pigment geëxporteerd naar meer dan 80 landen.
Het productieproces van Ultramarine Blauw is gebaseerd op het bakken van een mengsel van klei, silica, aluminium en zwavel. Na het bekomen van het Ultramarine Blauw pigment worden de andere reststoffen zoals zouten, sulfiden, sulfaten en thiosulfaten in oplossing gebracht en als afvalwater afgevoerd. Deze stroom met extreem hoge sulfide concentraties is een van de belangrijkste afvalwaterstromen van het productieproces. De productie-eenheid heeft een effluentdebiet van ongeveer 50 m3/u.
In de nieuwe waterzuiveringsinstallatie worden de verschillende afvalwaterstromen deels parallel, deels serieel fysico-chemisch behandeld. De verschillende stromen worden ieder op zich naar de gewenste pH gecorrigeerd en worden daarna door middel van FeCl3 en flocculant gecoaguleerd en geflocculeerd. Bij dit proces worden zwavel en ijzersulfide gevormd. In een tweede fase wordt de afvalwaterstroom verder geoxideerd door middel van dosering van peroxide waarna opnieuw een coagulatie-flocculatie volgt samen met de andere afvalwaterstromen. Het fysico-chemisch slib wordt ingedikt in lamellenafscheiders en wordt na indikking ontwaterd door middel van filterpersen.
De installatie omvat drie nieuwe buffertanks, drie lamellenafscheiders met ieder een individuele coagulatie-flocculatie, een oxidatietank met peroxide-dosering en twee filterpersen voor de ontwatering van het fysico-chemisch slib. Ze wordt ondergebracht in een nieuw afzonderlijk gebouw.
Het aangepast zuiveringsproces biedt een hoger rendement van waterzuivering, vermijdt de vorming van H2S en temperatuursproblemen, en beperkt de investeringskost en operationele kost van de waterzuivering. In de toekomst kunnen de sulfaten eventueel gemakkelijk geëlimineerd worden onder de vorm van gips.top

Dejaeghere investeert in nieuwe afvalwaterzuivering

1-11-2009 - De productie van diepvriesgroenten vereist een enorme hoeveelheid water. Bovendien is het afvalwater zwaar met vaste stoffen vervuild. Vandaar dat er in deze sector heel wat aandacht aan de waterzuivering moet worden besteed.
Vele bedrijven maken nog gebruik van ‘oude’ installaties, maar zij krijgen het alsmaar moeilijker om aan de lozingsnormen te voldoen. Dit was ook het geval bij Dejaeghere. Maar dankzij de investering in een Anaerobe Bio Actor van Enprotech is het probleem van de baan én evolueerde het waterzuiveringstation van een pure kosten- naar een opbrengstpost…


top

Enprotech tilt uw waterzuivering naar een hoger niveau

1-6-2009 - De waterzuiveringsinstallatie van uw bedrijf: ze is er wel, maar weinigen weten wat ze doet en vooral hoe ze het doet. Enprotech biedt op maat gemaakte assistentie bij onderhoud en sturing van uw installatie, of hoe iets beter doen werken niet meer moet kosten.

“Het volledige service aanbod is gestoeld op drie met elkaar verweven pijlers:
procesoptimalisatie, technisch onderhoud en procescontrole.”


top

ENPROTECH: FOCUS OP MAATWERK

1-6-2008 - SUCCESVOLLE OPLEVERING VAN DE MEMBRAANBIOACTOR BIJ AGRISTO
TWEETRAPS ANAEROBE - AEROBE BIOACTOR bij Brouwerij Alken-Maes
TWEETRAPS FYSICO-CHEMIE BIJ HOLLIDAY PIGMENTS (Frankrijk)
FYSICO-CHEMIE ALS VOORZUIVERING VAN AEROBE BIOACTOR BIJ SCHERING-PLOUGH
EXPLOITATIE EN ONDERHOUD: EEN MARKT IN VOLLE GROEI


top

ENPROTECH: maatwerk met een optimale prijs/kwaliteit verhouding

13-5-2008 -
ALKEN MAES - Capaciteitsuitbreiding levert geld op.

AGRISTO - Waterhergebruik verzekert de toekomst van het bedrijf.

MORA SNACKS - Betrouwbare voorbehandeling als essentiële stap in het afvalwaterzuiveringsproces


top

Enprotech bouwt met succes Membrane BioActor bij Agristo

1-3-2008 - De installatie werd in juli 2007 geënt met actief slib en opgestart. Van bij de opstart lagen de effluentwaarden voor COD en BOD onder de lozingsnormen. De actuele COD<35ppm. De Nwaarden zakten al snel tot 50% en zijn momenteel onder de lozingsnormen van 15ppm. Het
water kan dus intern herbruikt worden.


top

Enprotech realiseert project bij Schering Plough Labo

1-3-2008 - “De één zijn dood is de ander zijn brood”: dat blijkt zeker uit de historiek van het sinds juni 2007 opgestart afvalwaterzuiveringsproject bij schering-Plough labo. Oorspronkelijk kreeg een concurrerend bedrijf de opdracht voor het engineeren en bouwen van de installatie, maar al snel kwam de klant aankloppen bij enprotech.


top

AGRISTO - Harelbeke

1-3-2007 - AGRISTO geeft ENPROTECH de opdracht voor de bouw van een nieuwe aërobe biomembraan reactor met waterhergebruik, het wordt de tweede grootste industriële reactor in België. (Aquarama maart 2007)


top

ENPROTECH uit Haacht : groeien op eigen kracht

1-3-2007 - Op de koffie bij ...


top

Belgische aardappelverwerker stelt met MBR watervoorziening veilig

1-1-2007 - De Belgische fritesproducent Agristo in Harelbeke bij Kortrijk heeft een jaar moeten wachten op de bouwvergunning, maar nu is het dan zover. Het bedrijf is begonnen met de bouw van een membraanbioreactor (MBR). Agristo produceert jaarlijks 130.000 ton voorgebakken en
diepgevroren aardappelproducten. Het afvalwater dat bij de aardappelverwerking vrijkomt bevat veel organische stoffen (CZV), stikstof (N)- en fosfor (P). De huidige afvalwaterzuivering is te krap en het bedrijf verwacht dat de in de toekomst strenger wordende eisen voor stikstof en fosfor daarmee niet kunnen worden gehaald. De aanpassing van de awzi moet deze problemen wegnemen en daarnaast operationele problemen met lichtslib beperken. De MBR-installatie wordt gebouwd door het Belgische watertechnologiebedrijf Enprotech.
(Waterforum januari 2007)


top

ENPROTECH innoveert in afvalwaterzuivering en -hergebruik

1-12-2006 - ENPROTECH heeft recent een aantal innovatieve zuiveringsprocessen voor afvalwaterbehandeling en -hergebruik gerealiseerd. Het mocht ook een project op het exotisch eiland La Réunion uitvoeren.
De Membraan BioActor behoort tot de meest innovatieve technieken om industrieel afvalwater te zuiveren. In vergelijking met de klassieke biologische zuivering haalt deze technologie een veel hogere effluentkwaliteit, waardoor waterhergebruik op grote schaal haalbaar wordt.


top

Boortmalt bouwt uniek station met "Membrane BioActor"

9-10-2006 - Het doel van Boortmalt om één van de belangrijkste mouters in Europa te worden, begint stilaan vorm te krijgen. Na een uitbreiding met twee hypermoderne mouttorens, is de vestiging in de Antwerpse haven nu immers, samen met Enprotech, bezig met de bouw van een totaal nieuw
en uniek zuiveringstation met ‘Membrane BioActor’. Eens de klus is geklaard, zal deze afdeling van Boortmalt haar jaarlijkse productie van 110.000 tot 250.000 ton per jaar kunnen optrekken zonder
een drastische kostenverhoging op het vlak van watergebruik!


top

Hergebruik proceswaters dankzij biomembraansysteem

27-9-2006 - Biologische afvalwaterzuivering wordt al decennia lang toegepast in de voedingssindustrie en vormt ongetwijfeld de best beschikbare technologie om een effluent te produceren dat beantwoordt aan de normen van het oppervlaktewater. Voor hergebruik binnen de onderneming komt dit effluent echter zelden of nooit in aanmerking, o.a. omdat het niet kiemvrij is, teveel zwevende stoffen bevat, enz.Tenzij men een aantal (dure) nabehandelingsstappen aan het proces toevoegt (bijv. omgekeerde osmose, UV-desinfectie, ...), kan het hoogstens gebruikt worden voor secundaire toepassingen los van de productie. Een biomembraansysteem, een relatief nieuwe techniek die voordelen van biologische zuivering en membraanfiltratie in één processtap combineert, kan hergebruik misschien wel mogelijk maken.


top

Enprotech, uw partner voor afvalwaterbehandeling en -hergebruik

27-9-2006 - De milieuwetgeving en economische omgeving vereisen afvalwaterbehandelingstechnieken die steeds efficiënter en economischer worden. Lagere energiekosten, lagere slibproductie, betere effluentkwaliteit en compactheid zijn factoren die steeds meer doorslaggevend zijn.
Waterhergebruik wordt economisch en milieutechnisch een steeds aantrekkelijkere optie.Enprotech heeft recent een aantal toonaangevende processen voor afvalwaterbehandeling en
-hergebruik gerealiseerd met onder meer de toepassing van MembraanBioReactoren, anaërobe reactoren voor onder meer de verwerking van hoogbelast afvalwater, en compacte fysico-chemische installaties voor verwijdering van zware metalen.
(Milieugids 2006)


top

BiomembraanActor Sobelgra

1-3-2005 - Sobelgra is gelegen in de Antwerpse haven en is een onderdeel van de groep Boortmalt met ondermeer terminals en moutproducties in Kroatië en China. De huidige moutproductie in Antwerpen wordt van 110 000T/jaar naar 250 000T/jaar uitgebreid. De plant wordt hiermee de grootste onafhankelijke Belgische mouterij.
De vraag van Sobelgra was om de bestaande klassieke waterzuivering te verdubbelen in capaciteit, zonder echter meer oppervlak te benutten. Door integratie van de biomembraanreactor in de bestaande volumes is deze technologie de enige mogelijkheid om te voldoen aan bovenstaande eis.


top

Alpro past waterzuivering aan

1-11-2004 - Alpro is het jongste bedrijf binnen de Groep Vandemoortele en produceert traditionele soja drinks, desserts, plantaardige room en Yofu (plantaardig alternatief voor yoghurt). Deze worden in de retail en health food sector in heel Europa afgezet. Tot voor kort behandelde Alpro haar afvalwater met een fysico-chemische voorzuivering, gevolgd door een aërobe nazuivering met
zandfiltratie.
Alpro: “Enkele jaren geleden bemerkten we dat de fysico-chemische voorzuivering op hydraulisch en belastingsvlak niet meer aan onze vereisten voldeed. Doordat we op dat moment met een sterk stijgende influent belading werden geconfronteerd, konden we niet
bij de pakken blijven zitten en moesten we dringend op zoek naar een oplossing. Toen we het
project met de klassieke technologieën uitwerkten, bleek echter dat de exploitatiekosten te hoog zouden oplopen. Want op dat moment moesten we ongeveer één ton fysico-chemisch slib per uur verwerken en afvoeren, wat met de uitgebreide installatie zo’n 1.200 euro per dag zou kosten. Vandaar dat we uiteindelijk naar een alternatieve technologie hebben uitgekeken.”
Alpro zocht een leverancier die naast de vestiging in Wevelgem ook voor de aanpassing van de waterzuiveringsinstallaties in haar buitenlandse vestigingen kon zorgen. Thienpont: “Na een prijs/ kwaliteitsvergelijking en analyse van de voorgestelde oplossingen, besloten we begin 2003 om met Enprotech in de boot te stappen.Want deze leverancier kwam volgens ons met de grootste professionaliteit voor de dag én kon verschillende succesvolle referenties op het vlak van nieuwe technologieën in diverse sectoren voorleggen.” (Food Industry - november 2004)

contact | copyright Enprotech 2018 ©