nl | fr | en | es | pl

Technologie

Voorbehandeling

  • neutralisatie
  • voorbezinking
  • filtratie
  • bufferen
  • vereenvoudiging van het zuiveringsproces
  • verhoging van stabiliteit en bedrijfszekerheid
  • verlaging van de werkingskosten
  • gebaseerd op testresultaten
contact | copyright Enprotech 2018 ©