nl | fr | en | es | pl

Technologie

Anaerobe afvaldigestie

AFVAL >>> GROENE ENERGIE

Economisch rendabel 

• vergisting van industriele organische
bijproducten en biologisch slib
• vermindering van afvalvolume via vergisting en
ontwatering
• VALORISATIE van Biogas: omzetting in groene
energieToepassingen 

• omzetting van biogas in warmte & elektriciteit:
- warm water
- stoom
- thermische olie
- elektriciteit
• hoge efficientie (80% - 95% COD verwijdering!)
• heel stabiel proces
• lage werkingskosten:
- geen chemicaliën
- gereduceerde afvalvolumes
• kleine voetafdruk
• hoge opbrengsten en korte terugverdientijd 

Sectoren 

• groenten- & fruitverwerking
• aardappelverwerking
• vleesverwerking
• voedingssector
• zuivel
• ...
contact | copyright Enprotech 2018 ©