nl | fr | en | es | pl
Technologie / Membrane BioActor

Technologie

Biomembraan reactoren

Compacte, efficiënte, economische, doorgedreven zuivering

 • geen nabezinkingstank, slibrecirculatie of rakelbrug
 • 3-5 maal kleiner reactorvolume
 • kiemvrij en beter effluent
 • lagere slibproductie
 • lange levensduur membranen
 • geschikt voor hergebruik

TOEPASSINGEN

 • uitbreiding van bestaande waterzuiveringen
 • moeilijk biodegradeerbaar afvalwater
 • hergebruik van gezuiverd afvalwater
 • kleurverwijdering
 • sterk geconcentreerd afvalwater
 • bij beperkt beschikbare oppervlakte
contact | copyright Enprotech 2018 ©