nl | fr | en | es | pl
Technologie / Aerobic BioActor

Technologie

Aerobe afvalwaterzuivering

 • actief slib
 • hoog belast
 • laag belast
 • batch
 • continu
 • stikstofverwijdering
 • fosforverwijdering
 • biomembranen

 TOEPASSINGEN

 • industrieel en huishoudelijk afvalwater
 • biologische stikstof- en fosforverwijdering
 • zuivering tot oppervlaktewaterkwaliteit
 • hergebruik van gezuiverd afvalwater

SOORTEN INDUSTRIEEN

 • brouwerij
 • zuivelproducten
 • frisdranken
 • diepvriesgroenten
 • aardappelverwerking
 • textiel
 • detergenten
 • papierverwerking
 • ...
contact | copyright Enprotech 2018 ©