nl | fr | en | es | pl
Technologie / Anaerobic BioActor met warmtekrachtkoppeling

Technologie

Anaerobe afvalwaterzuivering met warmtekrachtkoppeling


Economisch rendabel

 • Geen beluchting
 • Zeer lage slibproductie
 • Kleine reactor volumes
 • VALORISATIE van Biogas
 • Groene energie productie
 • Zero emissie

TOEPASSINGEN

 • Hoog geconcentreerd afvalwater (COD > 2000 ppm)
 • Uitbreiding van bestaande installaties
 • Toepasbaar voor hoge vuilvrachten en beperkte oppervlakte
 • Voorzuivering (COD-verwijdering tot 90%)SECTOREN

 • brouwerij
 • zuivel
 • frisdranken
 • diepvriesgroenten
 • aardappelverwerking
 • ...contact | copyright Enprotech 2018 ©